و لهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون؟

جایی برای سیراب شدن
آخرین مطالب
  • ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۸
    تولد

زندگی بهتر از این نمی شود ، هر وقت هوس خوراکی می کنم دهانم را باز می کنم و گازی به دیوار می زنم .

دور و بر من پر از غذاست ، تمامی ندارد ، می توانم سال ها در رفاه کامل زندگی کنم ، تا می توانم بچه بیارم و زندگی شادی داشته باشم .

کرم سیاه در خیالاتش غوطه ور بود ، یک آن درد شدیدی   تمام وجودش را فراگرفت ؛  

بالای سرش را نگاه کرد  دو  سنگ سفید  به  او نزدیک می شدند ، روزگار کرم سیاه ،سیاه شد .

گوسفند باقی سیب را خورد و به راهش ادامه داد .

صفا سوتی 16بهمن 93.

علیرضا زرقی
۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۰۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر

عربستان اعلام کرده: برای دموکراسی به یمن  کردیم! بعد جالب اینجاست آخرین انتخابات در عربستان وقتی بوده که از هر قبیله یک نفر رو انتخاب می کردن تا رسول خدا (ص) را به قتل برسانند.


علیرضا زرقی
۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۴۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر

 ای خدااااااااااااااااااااااااااااااا

                      

علیرضا زرقی
۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۲۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

 هر دم که در چنگ محن ، افتاده گردد قلب من

                        در خاطر آید روی تو ، لبخن آید بر دهن 

از باد می رقصد کنون ، این شاخ سبز واژگون ،

                       یادم بیارد موی تو ، با بوی آهوی ختن

آشوب در کار صفا ، افتاده از دست شما

                     جاسوس دارد کوی تو  پوشیده می دارم سخن ....

     ..................

                  کاری از ع . زرقی

علیرضا زرقی
۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۱۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر

زندگی تعداد نفس ها نیست !!!!!!!!!!!!


                 زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان داریم ................

علیرضا زرقی
۱۳ آذر ۹۳ ، ۰۸:۳۹ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر

می گن :

  حرف ،حرف میاره ..............

       زرنگ باشی پول پول میاره !!!!!!!!!!!!!!!!!!

                            به نظرتان عشق عشق میاره؟ آیا ؟!!!!!!!!!!!!!!


علیرضا زرقی
۱۱ آذر ۹۳ ، ۱۱:۰۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

خیلی خساست می خواهد ....

      

بدانی انسانی با لبخند توووو


        به زندگی بر می گردد


و غنچه ی لبت به گل لبخند باز نشود!!!!!!!!!!!!

علیرضا زرقی
۰۹ آذر ۹۳ ، ۱۳:۵۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳ نظر

خاطره هایم ...

       درس خوان شده اند!!!!!!!!!!!!!!!!!

                       دیگر خیال ندارند تجدید شوند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
علیرضا زرقی
۰۳ آذر ۹۳ ، ۰۹:۳۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

چو این اتش عشقت ایزد نهاد

ندیدی به غیر من ایدر فتاد


سزا خود همین است دیوانه را

که بی رنج خواهد این دانه را


"محمد" نبینی به پیشت تو هیچ 

سر خویش  گیر  و  دیگر   مپیچ


چو "نیما "دگر فکر مهتاب باش

به خواب گردنکشان ،  آب باش


وگر وزن نبود به شعر اندرت!!!!!!!!!!!

چ غم ک بی وزن باشد تمام سرت 


خدایا ! مگر آدمی قحط بود؟!!!!!!!!!!!!!

 چ حکمت داشتی ؟از اینت چ سود؟


" از آن قلبت امروز آمد به بند،

که نگرفتی یک دم تو از عشق پند


تو را عشق ، باشد سرایی بزرگ

 چو تنها شدی خواهدت خورد گرگ


ب چوپان بیاویز و یکرنگ باش

ن چون ناکسان در پی ننگ باش"


علیرضا زرقی
۱۱ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
الاای دل کجایی اسمانی
فدای چرخ گیسویت جهانی

الا ای جان نسیم اشنایی
چرا غربت زده ها را برانی

مرا گرچه که سرد و بی بخارم
بده جامی از ان ساغر که دانی
.....ادامه دارد


علیرضا زرقی
۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۰۴ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر