و لهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون؟

جایی برای سیراب شدن
آخرین مطالب
  • ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۸
    تولد

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


عمر بگذشت به   تاریکی و  در  بوالهوسی 

سال هاست نبودم به کوی تو به قدر نفسی

امید به جان من بیچاره اگر هست که هست 

زان سوست که خوان کرم تو هست گسترده بسی 

علیرضا زرقی
۳۰ بهمن ۹۲ ، ۰۸:۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

من که باشم که گرفتار تو باشم

من که باشم که خریدار تو باشم

من که باشم یا نباشم فرق نیست

من که باشم که سپهدار تو باشم

علیرضا زرقی
۱۵ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر